Līdums un tīrums. Arājs

Savā vaļā atstāts lauks drīz vien apaug ar zāli, krūmiem un pat kokiem. Agrāk zemkopjiem allaž ir nācies līst līdumus, iznīcināt kokus un krūmus, lai sagatavotu zemi tīrumam. Šajā darbā izšķirami divi mērķi:

  1. nocērt mežu, lai ierīkotu pastāvīgu tīrumu, tā saukto “lielo tīrumu”, vai
  2. līž līdumu, lai dažus gadus izmantotu zemi kā tīrumu, tad atstātu atmatā pēc tā saucamās līdumu sistēmas laukkopībā. Tad atmata atkal aizaug ar krūmiem un mežu, un tur pēc dažiem gadiem iespējams no jauna līst un dedzināt līdumu.

Līdumu līšanai izšķirami dažādi veidi, un galvenās darbības tur ir šādas:

  • mežu un krūmu nociršana un sasmalcināšana,
  • velēnas uzplēšana arot,
  • kokmateriālu dedzināšana un pelnu iestrādāšana zemē. Šādi ierīkotā līdumā sēj dažādus augus 4-5 gadus, pēc tam atstāj atmatā.