Tai kalnāi rudzus sēju

Pieraksta vieta: Jumurda

Reģions: Vidzeme

Avots: Ddz, 100

Ieskaņoja: Folkloras kopa "Tiptaiņi"

Tai kalnāi rudzus sēju,
Tai dēstīju ozoliņu.
Zied rudzīši, dzied bitītes,
Pats staigāju dziedādams.

Audzi, ziedi, rudzu lauks,
Sidrabiņa ziediņiem;
Būs manā klētiņā
Sidrabiņa rudzu graudi.

Nošu raksts

Tai kalnāi rudzus sēju

Lejuplādēt dziesmas tekstu un notis