Video


Kaķīts kurmi dancināja

Pieraksta vieta: Zālīte

Reģions: Zemgale

Avots: Bdz, 235, 141

Ieskaņoja: Etno kompānija "Zeidi"

Ak tad kaķīts kurmi
Ak tada dancināja,
Ak tad aukliņāi
Ak tada turēdams.

Ak tad kam kurmītis
Ak tada vagu dzina
Ak tad par lieloi
Ak tada tīrumiņu.

Ak tad paga, paga,
Ak tad tu kaķīti,
Ak tad lai paauga
Ak tada kurmja bērni.

Ak tad noķers tevi,
Ak tada nopērs tevi
Ak tad ar kurmīšu
Ak tada astītēm.

Dejas apraksts

Sākuma stāvoklis: Rotaļnieki stāv divos koncentriskos dārziņos.
1. daļa: Dziedot pantu, ārējais dārziņš iet pret sauli, iekšējais – pa saulei.
2. daļa: Dziedot piedziedājumu, viens no iekšējā dārziņa rotaļniekiem atver ārējo dārziņu un, nemainot virzienu,
izved ar palēciena soli iekšējo dārziņu apkārt ārējam.