Tradicionālās kultūras biedrība APRIKA

Tradicionālās kultūras biedrība Aprika ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas apvieno folkloras skolotājus, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājus un citus tradicionālās kultūras (nemateriālā mantojuma) apgūšanā, pārmantošanā un popularizēšanā ieinteresētus profesionāļus un interesentus.

Vairāk

Par mums

Tradicionālās kultūras biedrība Aprika dibināta 2009. gadā, lai pārņemtu Latvijas Universitātes Etniskās kultūras centra funkcijas, kas tika likvidēts 2008. gadā Latvijas Universitātei krīzes apstākļos veicot reorganizāciju un konsekventi pievēršoties tikai akadēmiskām funkcijām.

Mūsdienu kultūras kopainā, kur tradicionālā kultūra nav dominējošais kultūras tips, „Pulkā eimu, pulkā teku” (PEPT) ir bērnu un jauniešu interešu izglītības programma tieši tradicionālās kultūras (nemateriālā mantojuma) apguvei ar daudzām un dažādām norisēm.

Tuvākie

Pasākumi