No kumeļa pavaicāju

Pieraksta vieta: Jaunpils

Reģions: Kurzeme

Avots: Ddz, 83

No kumeļa pavaicāju,
Vai dzīt garu birzumiņu?
Ja tev manis žēl nebija,
Dzen pār visu tīrumiņu.

Saule, saule, zeme, zeme
Bez arāja nevarēja;
Arājiņš nevarēja
Bez labā kumeliņa.

Ai arāji ecētāji,
Dzeniet ātri kumeliņu:
Lakstīgala, melkulīte,
Saka īsu vasariņu.

Arājiņi, ecētāji,
Velciet garu birzumiņu;
Lai aug mieži, lai aug rudzi
Garajām vārpiņām!

Nošu raksts

No kumeļa pavaicāju

Lejuplādēt dziesmas tekstu un notis