Esi sveicināts Gadskārtas.lv krātuvē!


Mēs katru gadu no jauna piedzīvojam Jāņus un Ziemassvētkus, Mārtiņus un Lielo dienu, kā arī citus gadskārtu svētkus. Tie ievelk mūsu dzīves robežzīmes, samērojot darba un atpūtas, ikdienības un svētku ritmu. gadskārtas.lv ir digitāli pieejams gadskārtu ieražu folkloras materiālu krājums, kas balstīts tradīciju izpētē un ilggadējā tradīciju apgūšanas un iedzīvināšanas pieredzē sadarbībā ar bērniem un jauniešiem, kas ar cieņu pret tradīciju lokālajām īpatnībām un, vienlaikus spēju reflektēt par tradīciju kopīgajām iezīmēm vienotā vēsturiskās pieredzes un kultūras areālā piedāvā iespēju katram pašam nonākt dialogā ar gadskārtu tradīciju mantojumu, to iedzīvināt savā dzīves ritējumā, kļūstot par būtisku posmu tradīciju pārmantošanā vienlaikus atklājot arvien jaunus radošas pašizpausmes laukus savā pieredzē dialogā ar tradīciju.

Gadskārtas.lv projekts ir cieši saistīts ar Gadskārtu grāmatu, un ir uzskatāms par digitālu palīgu dziesmu un deju apguvē. Šajā krātuvē atradīsiet gan gadskārtu ieražu aprakstus zem attiecīgajām sadaļām, gan ar gadskārtām saistītas dziesmas, dejas un ieteikumus to kustību partitūras apgūšanai, rotaļas un ar gadskārtu ieražām saistītas prasmes. Krātuve tiek pastāvīgi papildināta un Gadskārtas.lv projekta komanda sirsnīgi aicina ikvienu lietotāju komentāru sadaļā dalīties ar gadskārtu ieražu tradīcijām, dziedātajām dziesmām, dejām rotaļām un visu citu!

  • Nodzēst

Video

Audio

Nošu raksts

Dejas apraksts