Medijiem

preses

relīzes

Izziņojam programmu

2019. gada 17. maijā

Aicinām uz jubilejas 35. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkiem PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU 2019 (PEPT), kas notiks nedēļas nogalē Iecavā, 18. un 19. maijā, pulcējot ap 1500 dalībnieku.

Svētku notikumos ieeja ir bez maksas.

Aicinām uz jubilejas 35. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkiem PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU 2019 (PEPT), kas notiks nedēļas nogalē Iecavā, 18. un 19. maijā, pulcējot 79 folkloras kopas un ap 1500 dalībnieku. Svētku notikumos ieeja ir bez maksas. Sekojiet līdzi notikumiem arī Facebook.com tiešraidēs www.facebook.com/PEPTlv.

Svētki – ikgadējais nacionālais sarīkojums – ir plašākas PEPT programmas noslēguma sarīkojums. PEPT ir vienīgā nacionāla mēroga programma, kurā bērni un jaunieši no visiem Latvijas novadiem apgūst latviešu nemateriālo kultūras mantojumu, to izzinot un praktizējot visa mācību gada garumā. Dalībnieki apgūst tradicionālo dziedāšanu, dejošanu, muzicēšanu, rotaļas un stāstu stāstīšanas prasmes, piedaloties PEPT programmas notikumos.

Projekta vadītāja Māra Mellēna: “Tradicionālās kultūras, īpaši nemateriālā kultūras mantojuma apgūšana un pārmantošana, bērnu un jauniešu vidē ir būtiska mūsdienu kultūras sastāvdaļa. Globalizācijas laikmetā dalībniekiem ir iespēja piedzīvot savu etnisko un kultūras identitāti, pārmantot prasmes un zināšanas, tās izmantojot šodien.”

Dalībnieki ik gadu izzina kādu no tautas tradīcijām, kas ir veltīta konkrētai tēmai. PEPT 2019. gada tēma irRotā saule, rotā bite”, saskaņā ar kuru dalībnieki ir apguvuši zināšanas, prasmes un iemaņas daudzveidīgos folkloras žanros. Iecavas novads, kur šogad notiek svētki, ir pazīstams ar savām biškopības tradīcijām, zemkopības un amatniecības tradīcijām, ar kurām dalībnieki tiks iepazīstināti.

Galvenie notikumi:

  1. maijs, sestdiena
  • 00. Svētku atklāšanas koncerts „Skanēdama bite skrēja”. Pie Iecavas Mūzikas un mākslas skolas.
  • 00. PEPT folkloras konkursu laureātu koncerti. Norise vienlaicīgi trīs pilsētas vietās: Iecavas kultūras namā, Iecavas Sv. Antona Romas Katoļu baznīcā un Iecavas vidusskolā.
  1. maijs, svētdiena
  • 00. Svētku dalībnieku GĀJIENS. No Iecavas domes uz Iecavas estrādi.
  • 30. Svētku noslēguma Novadu koncerts “Rotā saule, rotā bite – pienenēs, purenēs”. Iecavas estrāde.
  • 45. Rotaļu sarīkojums “Rotaļu vija Latvijai”. Iecavas estrāde.

Vairāk: www.facebook.com/PEPTlv, www.pept.lv, #peptlv, #rotābite

Pulkā eimu, pulkā teku (PEPT) ir nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas programma, kuras galvenais uzdevums ir aktualizēt paaudzēs krātā mantojuma – īpaši nemateriālais kultūras mantojuma: prasmju, iemaņu, stāstu, dziesmu, melodiju, deju, ēdienu recepšu un dzīves gudrību pielietojuma iespējas šodien, šeit un tagad katram no mums, atbildīgi saglabāt un attīstīt, nododot tālāk. Nemateriālais kultūras mantojums tiek apgūts dažādos folkloras žanros.

Organizē: kultūras biedrība „Aprika“ sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Atbalstītāji: Valsts kultūrkapitāla fonds, Iecavas novada pašvaldība. Svētku lieldraugi: AS “Swedbank” un zīmols “Kārums”.

Papildu informācija: Māra Mellēna, projekta vadītāja, mob. 26522141, mara.mellena@visc.gov.lv

PROGRAMMA

18. MAIJS, sestdiena

11.00 – 12.30. Svētku atklāšanas koncerts SKANĒDAMA BITE SKRĒJA. Pēc koncerta kopmuzicēšana un brīvais mikrofons. Norises vieta: pie Iecavas Mūzikas un mākslas skolas.

12.40 – 14.30. ­ Brīvais mikrofons. Norises vieta: pie Iecavas Mūzikas un mākslas skolas.

13.30 – 17.30. Bišu un medus taka – interaktīvās darbnīcas svētku dalībniekiem. Norises vieta: Iecavas parks.

18.00 – 19.00. PEPT 2019 folkloras konkursu laureātu koncerti. Koncerti notiek vienlaicīgi trīs vietās.

  • Koncerts “BITES PAR PALĪGU”, Iecavas kultūras nams
  • Koncerts “BITĒM KUPLI OZOLIŅI”, Iecavas Sv. Antona Romas Katoļu baznīca
  • Koncerts “BITĪT, TAVU VIEGLUMIŅU”, Iecavas estrāde vai Iecavas vidusskola

20.00 – 21.00.  Stāstu vakars GAR LŪPĀM TECĒJA, NETIKA MUTĒ… Norises vieta: Iecavas Mūzikas un mākslas skola. 

20.30 – 22.30. Danču laiks svēku dalībniekiem. Norises vieta: Iecavas estrāde.

19. MAIJS, svētdiena

10.00 – 10.30.  Svētku dalībnieku GĀJIENS. Norises vieta: no Iecavas domes līdz Iecavas estrādei.

10.30 – 12.40. Svētku noslēguma Novadu koncerts ROTĀ SAULE, ROTĀ BITE – PIENENĒS PURENĒS. Norises vieta: Iecavas estrāde. 

12.40 – 13.30. Rotaļu sarīkojums ROTAĻU VIJA LATVIJAI un svētku NOSLĒGUMS. Norises vieta: Iecavas estrāde.

* Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā programmā iespējamas izmaiņas.

Notikumu norises vietas: Iecavā

Iecavas Mūzikas un mākslas skola – Grāfa laukums 1

Iecavas vidusskola – Skolas iela 37

Iecavas Kultūras nams – Rīgas iela 18

Iecavas Sv.Antona Romas Katoļu baznīca – Lauku iela 16

Iecavas estrāde – Parka iela 7

Iecavas parks – pie Iecavas Mūzikas un mākslas skolas

#peptlv

#rotābite

***

Ieskats PEPT 2018 Nacionālā sarīkojuma norisēs Līvānos

***

 

 

 2017. gada 8. septembrī

Latvijas folkloras kopu skolotāji tiekas Vasaras skolā 2017 Otaņķos

No 2017. gada 22. augusta līdz 24. augustam Rīgas, Vidzemes, Latgales un Sēlijas folkloras skolotāji, kā arī bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāji tiksies Vasaras skolā 2017 Līvānos, lai apgūtu  prasmes pie vadošajiem Latvijas skolotājiem un māksliniekiem nemateriālā kultūras mantojuma jomā. Dalībnieki apgūs arī folkloras kopu programmas repertuāru un uzdevumus, kas ir paredzēti 2017./2018. mācību gadā.

 Zemgales un Kurzemes skolotāji un folkloras kopu vadītāji tiksies Vasaras skolā 2017 no šā gada 8. septembra līdz 10. septembrim Otaņķos. Līdz š. g. 4. septembrim vēl var pieteikt dalību vasaras skolā, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi mara.mellena@visc.gov.lv.

 “Vasaras skola ir kļuvusi par spēcīgu platformu folkloras kopu skolotāju un vadītāju profesionālo kompetenču pilnveidei, pieredzes apmaiņai un savstarpējai sadarbībai. Tā stiprina nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošanu un iedzīvināšanu šodienas dzīvē. Vienlaikus vasaras skola ir svarīgs notikums, gatavojoties nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” (PEPT) īstenošanai nākamajā mācību gadā, kā arī bērnu un jauniešu Dziesmu un deju svētkiem,” norāda PEPT projekta vadītāja Māra Mellēna.

PEPT galvenais uzdevums ir aktualizēt paaudzēs krātā mantojuma – īpaši nemateriālais kultūras mantojuma: prasmju, iemaņu, stāstu, dziesmu, melodiju, deju, ēdienu recepšu un dzīves gudrību pielietojuma iespējas šodien, šeit un tagad katram no mums, atbildīgi saglabāt un attīstīt, nododot tālāk. Šogad virstēmas Zinu, zinu tēva sētu ietvarā pievērsīsimies precību un kāzu ieražām, jo katras mājvietas pamatā ir ģimene, bet tās aizsākums rodams kāzu godos. Atbilstoši dalībnieku vecumam būs gan putnu kāzas, gan circeņa un blusas vedības, caunes meitas un lūša dēla derības.

Vasaras skolas programmā Līvānos ir paredzēta kokles un ritmu nodarbība ar koklētāju Laimu Jansoni, dziedāšanas nodarbības ar dziedātāju Zani Šmiti, muzicēšanas nodarbība ar folkloras kopas “Kokle” vadītāju Dinu Liepu un folkloras kopu “Ceiruleits”, stāstītprasmju attīstīšana ar “Pulkā eimu, pulkā teku” projekta vadītāju un režisori Māru Mellēnu, rotaļu nodarbības ar tradicionālās dejas pedagoģi Daci Circeni, kā arī vakarēšanas ar dziesmām, stāstiem un dančiem un latgaliešu kāzu tradīciju iepazīšana ar Annu Kārkli. 

Otaņķos savukārt satiksim Otaņķu etnogrāfisko ansambli ar savu kāzu tradīciju pūru un suitu kāzu tradīciju mantinieci un brīnišķīgu iedzīvinātāju un pedagogu – Lidiju Jansoni no Basiem.

Vasaras skolu 2017 organizē kultūras biedrība Aprika sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru (VISC), Līvānu Bērnu un jauniešu centru un Otaņķu tautas namu. Projektu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Norises vietas: Līvānos – Līvānu multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvas centrs “Kvartāls”, Otaņķos  Otaņķu tautas nams.

Papildu informācija:

Māra Mellēna, projekta vadītāja, mob. 26522141, mara.mellena@visc.gov.lv.

Publicitātes

Foto

PEPT 2017

5. un 6. maijā notiks Bērnu un jauniešu folkloras svētki Vecpiebalgas novadā

Informācija medijiem, 2017. gada 2. maijā

2017. gada 5. un 6. maijā aicinām uz Bērnu un jauniešu folkloras svētkiem Pulkā eimu, pulkā teku 2017 (PEPT) Vecpiebalgas novadā. Šogad jau 33. reizi PEPT Nacionālajā sarīkojumā satiksies bērnu un jauniešu folkloras kopas no visas Latvijas. Aicinām ikvienu interesentu iepazīt Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma bagātību, baudot daudzveidīgu koncertu programmu. Ieeja bez maksas.

PEPT ikgadēji ir veltīts konkrētai tēmai, kuru dalībnieki padziļināti pēta vietējo tradīciju kontekstā. 2017. gada tēma ir “Zinu, zinu tēva sētu”. Dalībnieki visa mācību gada garumā ir arī piedalījušies reģionālajos sarīkojumos, mācījušies dziesmas, dejas un rotaļas. Nacionālajā sarīkojumā bērniem un jauniešiem ir iespēja dalīties mācību procesā apgūtajā pieredzē. Līdz ar to svētku programma dalībniekiem piedāvās arī ļoti daudzveidīgas kopsadarbības formas, piemēram: muzicēšanu, rotaļas, spēles, dejas, koncertus, priekšnesumus, interaktīvas darbnīcas Dzērbenē, Taurenē, Vecpiebalgā un tuvākajā apkārtnē.

Svētku atklāšanas koncerts notiks piektdien, 5. maijā, plkst. 11.00 Vecpiebalgā, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Vecpiebalgas  filiālē “Vēveri”. Koncertā piedalīsies PEPT 2017. gada labākās folkloras kopas un individuālie izpildītāji. Plkst. 15.00 “Vēveros” pie vējdzirnavām notiks dalībnieku koncerts, kas ietver folkloras kopu individuālās programmas. Savukārt plkst. 18.00 vienlaicīgi trīs vietās notiks PEPT 2017 folkloras konkursu uzvarētāju koncerti – Dzērbenes baznīcā, Vecpiebalgas baznīcā, Taurenes kultūras namā. Sestdien, 6. maijā, svētkus noslēgs Novadu koncerts Dzērbenes Augstajā kalnā. Koncerta sākums plkst. 11.00.

6. maijā Dzērbenes pilī notiks Cimdu diena, kas ir iekļauta PEPT 2017 Nacionālā sarīkojuma programmā un tiek veltīta novadnieces Cimdu Jettes (Jettes Užānes) piemiņai. Meistare tajos ieadījusi savus vērojumus dabā, pārdomas par cilvēka mūžu un savu attieksmi pret notikumiem. No plkst. 9.00 būs atvērta izstāde un notiks radošā Cimdu rakstu darbnīca bērniem. No plkst. 15.00 – tikšanās ar viesiem, jautrās adīšanas sacensības, konkursa „Rakstu raksti!” uzvarētāju paziņošana.

Pulkā eimu, pulkā teku ir nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas programma, kuras galvenais uzdevums ir aktualizēt paaudzēs krātā mantojuma – īpaši nemateriālais kultūras mantojuma: prasmju, iemaņu, stāstu, dziesmu, melodiju, deju, ēdienu recepšu un dzīves gudrību pielietojuma iespējas šodien, šeit un tagad katram no mums, atbildīgi saglabāt un attīstīt, nododot tālāk. Nemateriālais kultūras mantojums tiek apgūts dažādos folkloras žanros: bērni un jaunieši mācās dziesmas, dejas un rotaļas, šogad īpaši pievēršoties Vidzemes tradīcijām, jo Nacionālais sarīkojums notiek Vecpiebalgas novadā. Tas ir plaši pazīstams ar savām amatniecības tradīcijām, īpaši vilnas un linu apstrādes jomā, dažādām aušanas, ratiņu dreijāšanas iemaņām, ēku būvniecības un tirgošanās prasmēm.

PEPT Nacionālo sarīkojumu organizē Valsts Izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar kultūras biedrību APRIKA. Vairāk: www.facebook.com/PEPTlv.

Atbalstītāji: Valsts kultūrkapitāla fonds, Vecpiebalgas novada pašvaldība, Latvijas Etnogrāfiskais   brīvdabas muzejs

Papildu informācija: Māra Mellēna, projekta vadītāja, mob. 26522141, mara.mellena@visc.gov.lv

____________________________

Pulkā eimu, pulkā teku 2017

Bērnu un jauniešu folkloras svētki

PROGRAMMA

5. maijs, piektdiena

11.00. Svētku atklāšana. PEPT 2017 labāko folkloras kopu un individuālo izpildītāju koncerts un festivāla dalībnieku rotaļu programma. Norises vieta: Vecpiebalga, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja filiāle “Vēveri”, pagalms pie lielā šķūņa.

12.00 – 17.30.  Radoša Interaktīvā taka “Zinu, zinu, tēva sētu” folkloras kopu dalībniekiem, dažādas meistardarbnīcas. Norises vieta: Norises vieta: Vecpiebalga, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja filiāle “Vēveri”.

15.00 – 17.00. Dalībnieku koncerts, folkloras kopu individuālās programmas. Norises vieta: Norises vieta: Vecpiebalga, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja filiāle “Vēveri”, pie vējdzirnavām.

18.00. PEPT 2017 folkloras konkursu uzvarētāju koncerts. Norises vietas: Dzērbenes baznīca, Vecpiebalgas baznīca, Taurenes kultūras nams.

20.00 – 21.30. Danči. Norises vieta: Taurenes estrāde.

20.30 – 22.00. Stāstu laiks. Norises vieta: Taurenes kultūras nams.

6. maijs, sestdiena

No 9.00.  Cimdu diena dzērbenietes Jettes Užānes piemiņai, Vecpiebalgas novada amatnieku darbu izstāde. Norises vieta: Dzērbenes pils

 10.00 – 10.50. Muzikantu saspēle un radošās darbnīcas. Norises vieta: Dzērbenes Augstais kalns.

11.00 – 13.30. Novadu koncerts. Norises vieta: Dzērbenes Augstais kalns. 

13.30 – 14.00. Svētku NOSLĒGUMS. Norises vieta: Dzērbenes Augstais kalns.

* Programmā ir iespējamas izmaiņas. Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai www.visc.lv un PEPT sociālā medija Facebook.com profilā.

** Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā programmā iespējamas izmaiņas.

 

 

PEPT

Akreditācija