Folkloras kopas

Folkloras kopas ir Pulkā eimu, pulkā teku  saime un dzinējspēks. Tie ir bērni un jaunieši ar saviem skolotājiem, pārstāvot visus Latvijas vēsturiskos novadus – Kurzemi, Zemgali, Vidzemi, Sēliju un Latgali.

Folkloras saime iedzīvina lietojumā tradicionālās kultūras vērtības, bagātina vietējo kultūrtelpu, kā arī Latvijas  kultūras kopainā nodrošina tradicionālās kultūras klātbūtni, popularizēšanu un tālāknodošanu.

  • Notīrīt