Video


Pērkonītis

Ieskaņoja: Etno kompānija "Zeidi"

Pērkonītis ducināja
Visu garu vasariņ’;
Lai rīb tautu istabiņa
Jele šādu vakariņ’.

Ko dosimi Pērkonami
Par vasaras graudumiņ’?
Sieku rudzu, sieku miežu,
Pusbirkava apinīš’.

Danco Dievis ar Pērkonu,
Es ar savu bāleliņ’;
Pērkonami visa zeme,
Man deviņi bāleliņ’.

Pērkonami pieci dēli,
Visi pieci amatā:
Pirmais sita, otrais rūca,
Trešais līdzi ducināj’;
Ceturtaisi bumbas lēja,
Piektais šķīla uguntiņ’.

Pērkonami trīs meitiņas,
Visas trejas saderēt’s:
Viena Dieva dēliņami,
Otra rīta Ausekļam,
Tā trešāi pastarīte
Pašam Saules vedējam.

Dejas apraksts

Sākuma stāvoklis: Pārinieki stāv ar seju viens pret otru. Puiša labā roka sadota ar meitas kreiso. Brīvās rokas sānos.

Rībināšana: Pārinieki, pagriežot viens otram muguru, trīsreiz piesit kājas. Puisis sāk kustību ar kreiso, meita ar labo kāju. Tad šādu kustību atkārto ar seju viens pret otru un sākot ar pretējām kājām. Pirmo daļu – rībināšanu dejo, izgrozoties viens pret otru, 8 taktis.

Polka: Pārinieki dejo apaļo polku vai kādu citu polkas ritmā iederīgu kustību.