Video


Sudmaliņas

Pieraksta vieta: Sesava

Reģions: Zemgale

Avots: LMFM III, 453

Ieskaņoja: Folkloras kopa "Knipati"

Dejas apraksts

Sākuma stāvoklis: Divi pāri nostājas krustā: puisis pret puisi, meita pret meitu; meita stāv puisim labajā pusē.

1.daļa: 1.takts sākumā visi sasit plaukstas, sadod rokas, reizē sperot soli ar labo kāju uz vidu, un sāk griezt “sudmaliņas” pret dejas ceļu. Tā dejo 8 taktis. Pēdējos divus soļus 8. taktī uzsver un vienlaicīgi divreiz sasit plaukstas. Apstājas.

2.daļa: Atlaižot rokas, dejo četrus gājiena soļus atmuguriski prom no krusta vidus un četrus – uz vidu. Pēdējos divus soļus uzsver, vienlaicīgi palokot galvu.

Melodijai atkārtojoties, maina sudmalu griešanās virzienu. Sudmalas var griezt arī ar palēciena vai polkas soļiem.