Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts pasākums
“ZINU, ZINU TĒVA SĒTU…”

Vērmanes dārzā 2017. gada 4. maijā no plkst.12.00 līdz plkst.18.00

PROGRAMMA
12.00 – 13.00
RĪGAS RAIBIE RAKSTI
Rīgas bērnu un jauniešu centra Rīgas Skolēnu pils folkloras kopa KOKLE,
Rīgas Avotu pamatskolas folkloras kopa ZĪLE,
Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskolas folkloras kopa,
Mākslinieciskās jaunrades centra praktiskās estētikas skolas folkloras kopa RUDZI,
Rīgas Kultūras vidusskolas folkloras kopa KRULLA,
Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” folkloras kopa CIGUZIS
Stundas virsvadītājas Rozīte Katrīna Spīča un Rasa Jansone

13.00 – 14.30
KURZEMES GAVILĒŠANA
Liepājas bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības “Vaduguns” folkloras kopa ĶOCIS, Liepājas 15. vidusskolas folkloras kopa AKMENTIŅI,
Liepājas 2. vidusskolas folkloras kopa RUSIČI,
Rucavas pamatskolas folkloras kopa ĶOCĪTIS,
Kuldīgas pamatskolas Basu filiāles folkloras kopa KRĒTAINIE SUITI,
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra folkloras kopa KURSĪŠI,
Nīcas vidusskolas un Nīcas mūzikas skolas folkloras apvienība NĪCA
Stundas virsvadītāja Solveiga Pētersone

14.30 – 15.15
Tautastērpu centra SENĀ KLĒTS Latvijas novadu tautastērpu parāde
Piedalās tautastērpu īpašnieki, to valkātāji un darinātāji,
Latvijas radio tradicionālās muzicēšanas kopa BURDONS

15.15 – 16.00
RĪGAS GREZNĀ DAUDZVEIDĪBA
Rīgas 54.vidusskolas folkloras kopa BIRJUĻKI
Š. Dubnova ebreju vidusskolas folkloras kopa
Rīgas pirmskolas iestādes “Dzirnaviņas” folkloras kopa BERENDEJEČKA
Rīgas Anniņmuižas vidusskolas folkloras kopa VESŅANKA
Johana Godfrīda Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas folkloras kopa IĻJINSKAJA PJATNICA
Stundas virsvadītāja Marianna Jode

16.00 – 16.45
LATVIJAS NOVADU SADZIEDĀŠANĀS
Iecavas kultūras nama folkloras kopa TARKŠĶI
Ozolnieku vidusskolas folkloras kopa KNIPATI
Zaķumuižas pamatskolas folkloras kopa OGLĪTE
Lēdurgas kultūras nama folkloras kopa PUTNI
Stundas virsvadītāja Inese Mičule

17.00 – 18.00
Muzikālā apvienība RAXTU RAXTI
Raxtu Raxti

Programmu vada Toms Treibergs

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Rotaļas un danči parka teritorijā ROTAĻU VIJA LATVIJAI
* viena rotaļu bloka ilgums – 40 minūtes, katrā rotaļu blokā izdejo daļu no sekojošajām rotaļām
Rotaļas – “Manam tēvam raibi suņi”, “Kupla līpeņa”, “Aiztecēju aiz upeiti”, “Saulīt mana krustamāte”, “Spēle”, “Kruciņkais”, “Krievu rotaļa”, “Skalu deja”, “Tie divi blēži”, “Cūkīna”, “Dvieļu deja”, “Māte teica Jancīšam”, “Dzērbenes Jūrmalniece”, “Pērkat ratus”, “Lībiešu rotaļa”, “Sudmaliņas”, “Tek, tek upīte”, “Strauja, strauja upe tecēj’”, “Lidu, lidu vainadziņi”, “Zam ūzula nasēdēju” u.c.