10

 

Folkloras konkursu laureātu koncerts

ISALAIŽU DZĪSMEITĒS

 1. gada 19. maijs, plkst. 18.00

Līvānu luterāņu baznīca, Dzelzceļa iela 17, Līvāni

 

PROGRAMMA

 

 1. Kūkleites skanieja. Koklē Ansis Ābele, Lēdurgas Kultūras nama folkloras kopa „Putni”, skolotāja Ilze Kļaviņa.
 2. Te man tika, te dziedāju. Dzied Mulla Estere Latifa, Zvejniekciema vidusskolas folkloras kopa, skolotāja Antra Deniškāne.
 3. Leigoj saule, leigoj bite. Dzied Elīna Nartiša, Dagnija Poļakeviča, Aglonas vidusskolas folkloras kopa „Žibacteņa”, skolotāja Lilita Valaine.
 4. Ganos gāju, kreklu šuvu. Dzied Sindija Miksīte, Allažu tautas nama folkloras kopa „Tiptaiņi”, skolotāja Liena Teterovska.
 5. Pie dārziņa. Spēlē Artjoms Cema, Liepājas 12.vidusskolas folkloras kopa „Solniško”, skolotāja Jekaterina Cema.
 6. Rubenītis rubināja. Dzied Žanete Strupiša, Zvejniekciema vidusskolas folkloraskopa, skolotāja Antra Deniškāne.
 7. Šorīt sārta saule lēca. Dzied Emīlija Kūlaine, Dārta Vucena, Liepājas Bērnu un jauniešu centra folkloras kopa „Ķocis”, skolotāja Solveiga Pētersone.
 8. Upītē olu metu. Dzied un spēlē folkloras kopa „Ķocis”, skolotāja Solveiga Pētersone.
 9. Heņķa polka. Koklē Laura Barkovska, Limbažu 3.vidusskolas folkloras kopa „Kamolītis”, skolotāja Jana Jenerte.
 10. Tautu meita purvu brida. Dzied Ieva Ikerte, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas folkloras kopa „Traistēni”, skolotāja Līga Strēle.
 11. Tumsa, tumsa, kas par tumsu. Dzied Mihails Pranovičs, Krustpils pamatskolas folkloras kopa „Krauķi”, skolotāja Inna Kokmane.
 12. Dzīdotum, ļusteitum. Dzied Katrīna Valaine, Aglonas vidusskolas folkloras kopa „Žibacteņa”, skolotāja Lilita Valaine.
 13. Pie muižkunga. Dzied Nikita Rezenovs, Aleksandra Puškina Liepājas 2. vidusskolas folkloras kopa „Rusiči”, skolotāja Jekaterina Cema.
 14. Ak, tu mana tēva sēta. Dzied Paula Kleinhofa, Evelīna Sūna, Liāna, Liepiņa, Evelīna Vanaga, Alsungas vidusskolas folkloras kopa „Suitiņi”, skolotāja Gunta Matēviča.
 15. Līdzat, meitas, man dziedāt. Dzied Ansis Ābele, Lēdurgas Kultūras nama folkloras kopa „Putni”, skolotāja Ilze Kļaviņa.
 16. Es bij’meita. Dzied Sindija Mierture, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas folkloras kopa „Traistēni”, skolotāja Līga Strēle.
 17. Kalējs kala debesīs. Dzied Liene Muciņa, Salacgrīvas vidusskolas folkloras kopa „Zēģelīkte”, skolotāja Zenta Mennika.
 18. Guļbīts klīdze azarāi. Dzied Sintija Slice, Aglonas vidusskolas folkloras kopa „Žibacteņa”, skolotāja Lilita Valaine.
 19. Kur uguni, pūt uguni. Dzied Vilnis Mežals, Lēdurgas Kultūras nama folkloras kopa „Putni”, skolotāja Ilze Kļaviņa.
 20. Pavasarsi, pavasars. Dzied Sintija Slice, Kristiāna Valaine, Aglonas vidusskolas folkloras kopa „Žibacteņa”, skolotāja Lilita Valaine.
 21. Atašienes suseklis. Spēlē Mihails Pranovičs, Krustpils pamatskolas folkloras kopa „Krauķi”, skolotāja Inna Kokmane.
 22. Līgo, Jānīti. Dzied un spēle Lēdurgas kultūras nama folkloras kopa „Putni”, skolotāja Ilze Kļaviņa.
 23. Iz māmeņu gostūs gōju – visi koncerta dalībnieki.

Iz mameņu

Iz mameņu gostu gōju

Ceļa labi nazynōju

 

Zeiļe manim ceļu rōda

Laksteigola rosu trauce

 

Rīksti, rīksti ūgas, ūgas

Lel ceļa maļeņā(i)

 

Iz mameņu staigōdama

Pa vīnai izlasieju

 

Ik vokorus laksteigola

Treic bierzeņa zareņūs

 

Ik vokorus mōmuļeņa

Gaida mani atejūt(i)