Autors: Dina Liepa

Vieta: Jūrmala

Datums: 01.12.2020

Dina Liepa (toreiz Kalniņa), projektā pētītajā laikā, bija Rīgas Pionieru pils (tagad Skolēnu pils) folkloras kopas “Kokle” dalībniece. Videoklipā Dina stāsta par to, kā viņa kļuva par folkloras kopas “Kokle” dalībnieci. Intervija notika virtuāli 2020. gada decembrī Rīgā. Intervēja Rozīte Katrīna Spīča.

Avoti

Projekta “Bērnu folkloras kustības atmiņu stāsti. Sākotne” mērķis ir apkopot to cilvēku atmiņas, kuri piedalījās bērnu un jauniešu folkloras kustībā un pieredzēja bērnu un jauniešu folkloras festivāla Pulkā eimu, pulkā teku pašu sākumu. Projektu finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. Projekta Nr. 2020-2-TRK019.

#tēmturi