Sestdien, 21. maijā, Liepājā pulcējās Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” dalībnieki – pavisam 56 bērnu un jauniešu folkloras kopas no visas Latvijas. Pasākumā, kas notika jau 38. reizi, visas dienas garumā 725 dalībnieki uz vairākām skatuvēm muzicēja, dziedāja, dancoja un gāja rotaļās, liepājniekiem un citiem Kurzemes ļaudīm atklājot sava novada folkloras mantojumu.

Pasākums ikgadēji ir veltīts kādai konkrētai tēmai, kuru dalībnieki padziļināti pēta vietējo tradīciju kontekstā. Šī gada tēma ir “No saknēm uz galotnēm”. Dalībnieki visa mācību gada garumā ir mācījušies dziesmas, dejas un rotaļas, iepazinuši savas apkārtnes kokus un koku simboliku dainās, ticējumos un citos folkloras materiālos. Nacionālajā sarīkojumā bērniem un jauniešiem bija iespēja dalīties mācību procesā apgūtajā pieredzē.

“Pulkā eimu, pulkā teku” ir nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas programma, kuras galvenais uzdevums ir aktualizēt paaudzēs krātā mantojuma – īpaši nemateriālais kultūras mantojuma – prasmju, iemaņu, stāstu, dziesmu, melodiju, deju, ēdienu recepšu un dzīves gudrību pielietojuma iespējas. Nemateriālais kultūras mantojums tiek apgūts dažādos folkloras žanros – bērni un jaunieši mācās dziesmas, dejas un rotaļas, šogad īpaši pievēršoties katrs savas puses tradīcijām, jo Nacionālais sarīkojums notiek pēc divu gadu pārtraukuma.

Nacionāla mēroga pasākumā “Pulkā eimu, pulkā teku 2022” piedalījās arī Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra pētniece Ieva Vītola, gan dokumentējot svētku norisi un bērnu un jauniešu iesaisti nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, gan izzinot dalībnieku attieksmi un pieredzi saistībā folkloras nozīmi viņu dzīvē u.c. Iegūtie empīriskie dati tiks izmantoti pētījumā projekta CARD darba posma “Sabiedrības un mantojuma kopienu līdzdalības prakses. Mantojuma kopienas jauniešu segmentā” (DP4)) ietvaros, kas tiek īstenots Valsts pētījumu programmā.

Sirsnīgs paldies Liepājai, īpaši Liepājas Bērnu un jaunatnes centram un Liepājas Izglītības pārvaldei, koncertdārzam “Pūt, vējiņi” un Līvas ciema svētku rīkotājiem par viesmīlību, sirds siltumu un rūpēm!

“Pulkā eimu pulkā teku” norisēm bija iespējams sekot līdzi arī tiešsaistē. Saites uz foto un videomateriāliem atrodas zemāk:

FOTOGRĀFIJAS
38. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētki
PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU – Liepājā, 2022. gada 21. maijā

Satikšanās Liepājā: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3168298090081607&type=3

Svētku gājiens un atklāšana: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3168302076747875&type=3

Izziņas un prieka taka: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3168310496747033&type=3

Koncerts LIEPU LAPU LAIPU LIKU:

1. daļa. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3168717036706379&type=3

2. daļa. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3168736170037799&type=3

Veiksminieku koncerts MAN PAŠAM LEPOTIES: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3168325626745520&type=3

Novadu koncerts NO SAKNĒM UZ GALOTNĒM: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3168337606744322&type=3

TIEŠRAIŽU VIDEO IERAKSTI 

Svētku gājiens un atklāšana: https://www.facebook.com/PEPTlv/videos/794171921546840

Koncerts LIEPU LAPU LAIPU LIKU: https://www.facebook.com/PEPTlv/videos/1130441017746114

Veiksminieku koncerts MAN PAŠAM LEPOTIES: https://www.facebook.com/PEPTlv/videos/1002276900654837

Novadu koncerts NO SAKNĒM UZ GALOTNĒM: https://www.facebook.com/PEPTlv/videos/532703638343760

DANČI: https://www.facebook.com/PEPTlv/videos/739424197248719