Video


Jostas pīšana

Pieraksta vieta: Pavāri

Reģions: Kurzeme

Avots: LMFM I, 145, 1387

Ieskaņoja: Folkloras kopa "Ķocis"

Dejas apraksts

Sākuma stāvoklis: Pārinieki nostājas gatvē, tas ir, divās rindās, ar seju viens pret otru. Puiši ar labo roku ieķeras labajā pusē blakusstāvošā elkonī, meitas – ar kreiso roku.

1.daļa: Rindas ar četriem soļiem nāk uz vidu, satiekas un ar četriem soļiem atkāpjas. Tad vēlreiz nāk uz vidu ar četriem soļiem un, atlaižot elkoņus, ar diviem iziet rinda caur rindu un ar vēl diviem atgriežas atmuguriski atpakaļ, līdz pārinieki stāv līdzās – ar seju viens pret otru, visi garā virknē.

2.daļa: Dejotāji izdara “jostas pīšanu”, ejot līču loču uz vienu virknes galu, tad atgriežoties un ejot uz otru virknes galu. Kad līkloči jeb vija ir izstaigāta, tad josta ir sapīta.