Jāņam rudzi, Jāņam mieži

Pieraksta vieta: Vārnava

Reģions: Sēlija

Avots: GIdz, 420

Ieskaņoja: Folkloras kopa "Knipati"

Jāņam rudzi, Jāņam mieži,
Jāņam sirmi kumeliņi;
Dievs dod manim lielai augti,
Būšu Jāņa līgaviņa.

 

 

Jānīšam, brālīšam
Treju stūru cepurīte;
Tai vienā gani gana,
Tai otrā pieguļnieki,
Tai trešā jaunas meitas
Vij ozola vainadziņus.

Nošu raksts

Jāņam rudzi, Jāņam mieži

Vārnavas balsu iesāk saucēja, izsaukdama dainas pirmo rindu un dziedādama “līgo, līgo”; uz pirmā “līgo” otro zilbi sāk vilkt vilcēji “ē”; uz otro dainas rindu “līgojāi” pievienojas locītājas.

 

Lejuplādēt dziesmas tekstu un notis