Audio


Divi, divi, kas tie divi

Avots: LTD, VIII, 747, 265

Ieskaņoja: Folkloras kopa "Kokle"

Divi, divi, kas tie divi,
Kas dzīvoja Saules mūžu?
Ūdentiņis, akmentiņis,
Tie dzīvoja Saules mūžu.

Ūdens gāja ar akmeni
Svētu rītu kapāties:
Ūdens cirta akmenimi,
Akmens galvu purināja.

 

Ūdentiņis, akmentiņis
Manas varas vilcējiņi:
Ūdens tāļu avotā,
Akmens brāļa maltuvē.

Pelēkais akmentiņi,
Nāc ar mani spēlēties;
Izspēlēju rudzu sieku
Pa vienai saujiņai.

Nošu raksts

Divi, divi, kas tie divi

Lejuplādēt dziesmas tekstu un notis