Video


Dzeltens manis kumeliņis

Ieskaņoja: Folkloras kopa "Knipati"

Dzeltens manis kumeliņis
Kā viens vaska rituliņš;

Visas upes cauri brida
Augstajāmi kājiņām.

 

Daugavāi peldināju
Zaļā vara pavadā.

Kad uzvedu kalniņāi,
Zīda sagšu noslaucīj’.

Zīda sagšu noslaucīju,
Saulītēi nožāvēj’.

Dejas apraksts

Sākuma stāvoklis: Rotaļnieki nostājas divos koncentriskos apļos; puiši – iekšējā, meitas – ārējā. Puiši rokas uzliek uz priekšējā pleciem. Meitas stāv blakus, rokas sānos.

1.daļa: Dziedot divrindi, visi iet dejas ceļa virzienā.

2.daļa: Dziedot “Aijā trāridi”, pārinieki satveras rokās un šūpo tās. Dziedot teksta atkārtojumu, pārinieki, neatlaižot sadotās rokas, uz vietas apgriežas pa kreisi.

Kamēr puiši iekšējā aplī iet pa dejas ceļu, meitas var stāvēt aplī vai iet pretējā virzienā. Šūpot var arī tikai sadotās labās vai kreisās rokas.