Audio


Tēvis, tēvis, tais’ man laivu

Pieraksta vieta: Sventāja

Reģions: Lietuva

Avots: LMFM I, 200, 1025

Ieskaņoja: Folkloras kopa "Ķocītis"

Tēvis, tēvis, tais’ man laivu,
Aud, māmiņa, zēģelīti!
Rītā iešu jūriņā
Ar ziemeli maldīties.
Ziemeļami baltas putas
Man jo balta zēģelīte.
Ziemelītis lielījāse
Man laiviņu lecināt.
Nelielaisi, ziemelīti,
Man laiviņu lecinām.
Es pavilkšu zēģelīti,
Ies laiviņa pašņākdama;

Ies laiviņa pašņākdama
Simtu jūdžu naksniņā;
Vienā būŗu vilkumā
Rīgā virvju lūkoties.
Tu lūkavi masta virves,
Es zēģeļu audējiņu.
Tu virvītes nolūkavi,
Es audējas nelūkavu.
Man pašā novadā
Tur aug mana līgaviņa;
Tur aug mana līgaviņa,
Man zēģeļu audējiņa.

Nošu raksts

Tēvis, tēvis, tais’ man laivu

Lejuplādēt dziesmas tekstu un notis