Video


Šēmanis

Pieraksta vieta: Sventāja

Reģions: Lietuva

Avots: LMFM I, 205, 1099

Ieskaņoja: Folkloras kopa "Ķocis"

Nošu raksts

Šēmanis

Dejas apraksts

Sākuma stāvoklis: Seši dejotāji nostājas aplī; vieni trīs blakus stāvošie pagriežas dejas ceļa virzienā, otri trīs – pret dejas ceļu. Rokas sānos.

1.daļa: Abi trijnieki iet pa apli ar gājiena soļiem. Trijnieki iet pretējos virzienos, turklāt viens pa apļa iekšpusi, otrs – pa ārpusi. Satiekoties viens otru pasveicina. Daļu beidz tā, lai pirmie trijniekā ir satikušies, bet pārējie stāv aplī.
2. daļa: Dejotāji ar to pašu gājiena soli vai ātrāku teciņus soli dejo viju. Pirmie dejotāji sāk ar labo kāju un satiekoties dejo pa labi, tad, satiekoties ar otrajiem dejotājiem, – pa kreisi un, satiekoties ar trešajiem dejotājiem, – atkal pa labi. Tā dejo viju līdz mūzikas beigām.

Lejuplādēt nošu rakstu