Audio


Divi dienas mežā gāju

Pieraksta vieta: Dunika

Reģions: Kurzeme

Ieskaņoja: Folkloras kopa "Ķocītis"

Divi dienas mežā gāju,
It nenieka neredzēju.
Kad es gāju trešo dienu,
Ieraug’ zelta ozoliņu.
Pie tā zelta ozoliņa
Sidrabiņa upe tek:

Tās upītes maliņā
Dieva dēli pirti taisa;
Tur Saulīte pērties gāja
Ar visām kalponēm;
Dieva dēli garu lēja,
Zābakosi stāvēdami.

Nošu raksts

Divi dienas mežā gāju

Lejuplādēt dziesmas tekstu un notis