Audio


Ai, zaļā birztaliņa

Pieraksta vieta: Krustpils

Reģions: Sēlija

Avots: LMFM II, 255, 1561

Ieskaņoja: Folkloras kopa "Kokle"

Ai zaļāi birztaliņa,
Kā es tevi sen taupīj’;

Nedrīkstēju rīkstes griezti,
Tēva zirgus ganīdams.

Ik rītiņu Saule lēca
Sarkanā kociņā.

Jauni puiši veci tapa,
To kociņu meklēdami.

Es atradu to kociņu,
Svētu rītu ganīdams:

Vara saknes, zelta zari,
Sudrabiņa lapiņām.

Nošu raksts

Ai, zaļā birztaliņa

Lejuplādēt dziesmas tekstu un notis