Kur braucati, sīki putni

Pieraksta vieta: Bauska

Reģions: Zemgale

Avots: LMFM III, 80

Ieskaņoja: Folkloras kopa "Tarkšķi"

Kur braucati, sīki putni,
Ratiņosi satupuši?
Mēs braucam tai zemē,
Kur siltāka vasariņa.

Visa mana grezna rota
Meža putnu mugurā:
Dzenīšam raibi svārki,
Dzilnai zaļa villainīte.

 

Nošu raksts

Kur braucati, sīki putni

Lejuplādēt dziesmas tekstu un notis