Dzīvoju pie kundziņa

Avots: Bdz, 206, 64. var.

Ieskaņoja: Folkloras kopa "Tarkšķi"

Dzīvoju pie kundziņa pirmo gadiņu,
Iedeva man kundziņš vienu vistiņu.
Vistiņ manim olas dēja
Smukas un daiļas, vistas un gaiļus.

Dzīvoju pie kundziņa otro gadiņu,
Iedeva man kundziņš vienu gailīti.
Gailīts manim kikurigu,
Vistiņ manim olas dēja
Smukas un daiļas, vistas un gaiļus.

Dzīvoju pie kundziņa trešo gadiņu.
Iedeva man kundziņš vienu pīlīti.
Pīlīt’ manim piku peku.
Gailīts manim kikurigu,
Vistiņ manim olas dēja
Smukas un daiļas, vistas un gaiļus.

Dzīvoju pie kundziņa ceturto gadiņu,
Iedeva man kundziņš vienu zostiņu.
Zostiņ manim gigu gegu,
Pīlīt’ manim piku peku,
Gailīts manim kikurigu,
Vistiņ manim olas dēja
Smukas un daiļas, vistas un gaiļus.

Dzīvoju pie kundziņa piekto gadiņu,
Iedeva man kundziņš vienu tītaru.
Tītars manim šulder bulder,
Zostiņ manim gigu gegu,
Pīlīt’ manim piku peku,
Gailīts manim kikurigu,
Vistiņ manim olas dēja
Smukas un daiļas, vistas un gaiļus.

Tālāk var dziedāt arī par citiem lopiem:

aitiņa – mēu mēu, bē-bē-bē
cūciņa- riku reku, ruku ruku
gotiņa – mūu mūu, mū-mū-mū
zirdziņš – šīku šēku, iga iga

 

 

Lejuplādēt dziesmas tekstu un notis