Dej mani jēriņi

Pieraksta vieta: Talsi

Reģions: Kurzeme

Avots: GIdz, 230

Dej mani jēriņi,
Dej kazulēni,
Ij es pati deju
Metenīšu vakarā.

Lec mani jēriņi
Lec kazulēni
Ij es pati lecu
Metenīšu vakarā.

Nošu raksts

Dej mani jēriņi

Dejas apraksts

Sākuma stāvoklis: Visi stāv aplī ar seju uz vidu.

1.daļa: Dziedot ‘’Dej mani jēriņi…”, visi ritmiski virzās sāniski pa apli ar pievilciena soli.

2.daļa: Dziedot “Ij es” – palēciens uz labās kājas, “pati deju” – uz kreisās kājas, “Metenīšu vakarā” – apgriežas uz vietas ar teciņus soli. Otrreiz pēc abiem palēcieniem apgriežas uz otru pusi.

Lejuplādēt dziesmas tekstu un notis