Video


Gan’, gan’ zirdziņus

Pieraksta vieta: Ārlava

Reģions: Kurzeme

Avots: LTMM IV, 8,2

Ieskaņoja: Folkloras kopa "Ķocis"

Dejas apraksts

Rotaļnieki stāv rindā cits aiz cita. Viens teciņus tek rindai apkārt un dzied: “Gan’, gan’… “

Beidzis dziedāt, viņš nostājas pie rindas priekšā stāvošā un uzrunā: “Labrīt!” – “Labrīt, labrīt!”

“Vai gaisma ārā?” – “Jā.”
“Vai saule uzlēkusi?” – “Jā.”

“Vai slinkais kalps vēl guļ uz krāsns?” – “Jā, ņem, kas pakaļā!” Pakaļā stāvošais skrien trīsreiz apkārt rindai. Jautātājs mēģina viņu noķert – piesist ar roku. Ja tas neizdodas, viņš vēlreiz paliek par jautātāju, bet bēdzējs nostājas rindas priekšā. Ja bēdzēju noķer, viņš kļūst par jautātāju, bet ķērājs nostājas rindas priekšā.