Vai, Dieviņi, vai, Dieviņi

Pieraksta vieta: Krustpils

Reģions: Sēlija

Avots: Ddz, 84

Ieskaņoja: Folkloras kopa "Knipati"

Vai Dieviņi, vai Dieviņi,
Dodi jauku vasariņu:

Ganiņam grūta dzīve
Lietainā vasarā.

Siltu, siltu, jauku, jauku
Dieviņš deva vasariņu:

Dzied putniņi, dzied ganiņi,
Arājiņi gavilēja.

Nošu raksts

Vai, Dieviņi, vai, Dieviņi

Lejuplādēt dziesmas tekstu un notis