Vēsturiskais novads: Vidzeme

PEPT vēsturiskais novads: PIEDAUGAVA

Dibināšanas gads: 1989

Slēgšanas gads: 2003

Pērkonīts radās 1989. gadā, bet No folkloras kopas “Pērkonītis” dzimusi folkloras kopa Oglīte.

Vadītāji
Ligita Šreibere

Vadīja kopu no 1989. līdz 2003. gadam.

PEPT sarīkojumi, kuros piedalījies(usies)

40. 2023./2024. Skaņa, skaņveide un tradicionālie mūzikas instrumenti. Norises vieta Zasa, Sēlija

39. 2022./2023. Amatnieku meistarstiķi un niķi. Cesvaine, Vidzeme

38. 2021./2022. No saknēm uz galotnēm Liepāja, Kurzeme

37. 2020./2021. Rotā saule, rotā bite. Jūrmala, TV koncerts

36. 2019./2020 Iet man bija to celiņu, kur nebiju staigājusi. Skolotāju pandēmijas laika filma

35. 2018./2019. Rotā saule, rotā bite. Iecava, Zemgale

34. 2017./2018 Putnu kāzas. Līvāni, Latgale

33. 2016./2017. Zinu, zinu tēva sētu. Dzērbene, Vidzeme

32. 2015./2016. Zirgs un zirgošanās latviešu folklorā. Saldus, Kurzeme

31. 2014./2015. Mantojums. Folkloras programma “Riti raiti” XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos. Folkloras programmas modelēšanas pasākumi Līvānos, Liepajā, Ozolnieku novada Salgales pagasta „Billītēs”

30. 2013./2014. Nauda latviešu folklorā. Jēkabpils, Viesīte, Sēlija

29. 2012./2013. Gudru ņēmu padomiņu. Kuldīga, Alsunga, Kurzeme

27. 2010./2011. Ciemkukulis. Cepu, cepu kukuli, ko braukt ciemā. Lēdurga, Turaida. Vidzeme

26. 2009./2010. Mežs. Folkloras programma X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.

25. 2008./2009. Mežā eimu, mežā teku Rēzekne, Latgale

24. 2007./2008. Maize. Rīga, Salaspils

23. 2006./2007. Pūrs. Bauska, Plūdoņa “Lejnieki”, Zemgale

22. 2005./2006. Mājvieta. Pie Kuldīgas, pie Kuldīgas… Kuldīga, Kurzeme

21. 2004./2005. Pavasara sēja un sēšanas tradīcijas. Garais sauciens un leitis no Lejaskurzemes. Aknīste, Sēlija

20. 2003./2004. Gani un ganu tradīcijas. Koknese, Vidzeme

19. 2002./2003. Es piedzimu māmiņai. Mūs’ mīļ’māmiņa, Salacgrīva Vidzeme

18. 2001./2002. Visi man labi bija, kad es pati laba biju. Tērvete, Zemgale

17. 2000./2001. Lieli ceļi, mazi ceļi, visi Rīgā satecēja. Rīgā iešu es māmiņa., Rīga

16. 1999./2000. Gadskārtas. Jurjāna “Menģeļi” Vidzeme.

15. 1998./1999. Es pats. Es bij’puika/meita, man bij’vara, es varēju lielīties Sigulda, Turaida

14. 1997./1998. Raibais gads. Rīga

13. 1996./1997. Kukaiņi, kukaiņu kāzas. Circenītis kāzas dzēra. Rīga

12. 1995./1996. Mežs.

11. 1994./1995. Pēdas.

10. 1993./ 1994. Ūdens un akmens. Divi, divi, kas tie divi? Rīga

9. 1992./1993. Cimds. Rīga

8. 1991./1992. Es maziņis muižnieciņis. Rīga

7. 1990./1991. Ai, saulīte mēnestiņi. Rīga.

Folkloras kopas, kuras ir vadījis(usi) vai vada

Ropažu kultūras centra folkoras kopa "Oglīte"

Zaķumuižas folkloras kopa "Pērkonītis"