35. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētki

PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU 2019

Laiks: 2019. gada 18. un 19. maijs

Norises vieta: Iecava

35. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētki PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU 2019

Nedēļas nogalē, 18. un 19. maijā, aicinām uz 35. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkiem PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU 2019 (PEPT), kas notiks Iecavā, pulcējot ap 1500 dalībnieku.

Svētki – ikgadējais nacionālais sarīkojums – ir plašākas PEPT programmas noslēguma sarīkojums. PEPT ir vienīgā nacionāla mēroga programma, kurā bērni un jaunieši no visiem Latvijas novadiem apgūst latviešu nemateriālo kultūras mantojumu, to izzinot un praktizējot visa mācību gada garumā.

Svētku koncerti un norises ļauj iepazīt Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma daudzpusīgumu un Latvijas folkloras kopu devumu tā iedzīvināšanā šodien.

Dalībnieki apgūst dziesmas, dejas, rotaļas un stāstus, piedaloties PEPT programmas notikumos: tradicionālās dziedāšanas konkursā “Dziesmu dziedu, kāda bija 2019”, tradicionālās muzicēšanas konkursā “Klaberjakte 2019”, tradicionālās dejošanas konkursā “Vedam danci 2019”, stāstnieku festivālā „Ziv zup’ 2019”, stāstnieku konkursā “Anekdošu virpulis 2019”, kā arī reģionālajos folkloras kopu sarīkojumos.

Bērnu un jauniešu folkloras kopas ik gadu izzina kādu no tautas tradīcijām, kas ir veltīta konkrētai tēmai. PEPT 2019. gada tēma ir „rotā saule, rotā bite”, saskaņā ar kuru bērni un jaunieši ir apguvuši zināšanas, prasmes un iemaņas daudzveidīgos folkloras žanros visa mācību gada garumā.

Iecavas novads ir pazīstams ar savām biškopības tradīcijām, zemkopības un amatniecības tradīcijām, ar kurām dalībnieki tiks iepazīstināti.

Projekta vadītāja Māra Mellēna: “Tradicionālās kultūras, īpaši nemateriālā kultūras mantojuma apgūšana un pārmantošana, bērnu un jauniešu vidē ir būtiska mūsdienu kultūras sastāvdaļa. Globalizācijas laikmetā dalībniekiem ir iespēja piedzīvot savu etnisko un kultūras identitāti, pārmantot prasmes un zināšanas, tās izmantojot šodien.”

Pulkā eimu, pulkā teku (PEPT) ir nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas programma, kuras galvenais uzdevums ir aktualizēt paaudzēs krātā mantojuma – īpaši nemateriālais kultūras mantojuma: prasmju, iemaņu, stāstu, dziesmu, melodiju, deju, ēdienu recepšu un dzīves gudrību pielietojuma iespējas šodien, šeit un tagad katram no mums, atbildīgi saglabāt un attīstīt, nododot tālāk. Nemateriālais kultūras mantojums tiek apgūts dažādos folkloras žanros.

Svētku notikumos ieeja ir bez maksas.

Tuvojoties pasākuma norisei, tiks sniegta plašāka informācija par svētku programmu.

#peptlv #rotābite

Vairāk: www.facebook.com/PEPTlv, www.pept.lv.

Papildu informācija: Māra Mellēna, projekta vadītāja, mob. 26522141,