Bērnu un jauniešu nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas 39. PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU 2023

NACIONĀLAIS SARĪKOJUMS – AMATNIEKU MEISTARSTIĶI UN NIĶI

Cesvaine, 2023. gada 20. – 21. maijs